Centromalovánky

Princip centromalovánek je stejný jako u klasických omalovánek, teda vymalovat, dokreslit a spojovat určité obrazce, kdy se tříbí jemná motorika ruky a rozvíjí se cit pro barvy,tvořivost a fantasii. Rozdíl je, jako tradičně v programu Vycentrujse.cz, v zapojení levé ruky. Levá ruka se dnes považuje za nezpůsobilou pro psaní, což je do jisté míry pravda. Platí to ale pouze v případě psaní zleva doprava, to znamená způsobem, jakým  dnes píší všechny národy používající k zápisu latinku. Pokud bychom psali zprava doleva, pak by naopak byla vhodná levá ruka a pravá by byla v pozici dnešní levé. Latinka vychází ze starořeckého písma a to zase z Fénického, které se ale psalo zprava doleva, stejně jako většina starých písem. Sami si můžete vyzkoušet, že psát levou rukou půjde mnohem líp, pokud budete psát zrcadlově zprava doleva.  V Centromalovánkách vycházíme z tohoto principu a snažíme se o  zapojení levé ruky do procesu tvorby zrcadlovým způsobem.