Vřeteno

21.06.2018

Před časem jsem se zúčastnil v Rusku semináře o cvičení na Pravile - prastarém nástroji na protažení celého těla. Tam jsem se i poprvé setkal se starým kozáckým cvikem, kterému se říká Vřeteno, nebo také Žgonka. Slouží mimo jiné ke zpevnění svalů mezi jednotlivými obratli a tím i celé páteře. Bolesti zad, především v bederní části, se po pár týdnech zcela vytratili a po třech letech ne zcela pravidelného cvičení tohoto cviku můžu s klidným svědomím prohlásit - neznám lepší cvik na páteř a záda.

Cvik je to prostý, ale má svoje pravidla, na jejichž dodržování závisí účinnost a šíře záběru tohoto cviku. A účinky Vřetena jsou jak na úrovni fyzické, tak i psychické ohromující. Je to dáno přirozeností a ladností pohybu, který je pro Vřeteno charakteristický, je-li správně proveden. V takovém případě je totiž lidskému tělu tento pohyb velmi libý a prospěšný, stejně jako kočce protažení. O tom, že je Vřeteno lidskému tělu naprosto přirozené svědčí to, že děti ho mimoděk provádějí během svých her, či podvědomě v situacích, kdy se potřebují uvolnit. Stejně tak tento pohyb můžeme zaregistrovat v kulturním odkazu našich předků u pěveckých a tanečních folklorních souborů všech slovanských národů.

Tento způsob protažení pomocí gravitace a odstředivé síly způsobené krouživým pohybem kolem své osy-páteře, se jeví jako dokonalý cvik k nastartování celého systému lidského těla a naši předci nám o tom zanechali svědectví nejen v tancích.

                                      Stará kozácká moudrost říká:

   Хочешь жить - умей вертеться.

                        Chočeš žiť - uměj věrtětsja.

                                     Věrtět s JA.

Než si ukážeme samotné Vřeteno, podívejme se na některé z mnoha důvodů proč ho začít brát v potaz. Zde je pár faktů, které si může každý lehce ověřit sám na sobě, či konzultací u odborníka.

1. protažení a uvolnění svalů celého těla

- pohyb začíná od chodidel přes kolena k bokům a poté podél páteře od kostrče až po temeno. Ruce od ramen jsou uvolněné a jsou natahovány vlastní vahou, gravitací a odstředivou silou vytvářenou pohybem kolem osy-páteře. Zádové , břišní, prsní i krční svaly jsou střídavě natahovány a smršťovány. To se týká i svalů spodní části těla, které jsou v mírné aktivitě.

2. protažení a posílení hlubokých svalů mezi obratli

-mechanickým otáčením páteře posílíme svaly mezi obratli, které ač jsou nejmenší ze zádových svalů, mají zásadní vliv na stabilitu páteře a stav našich plotének, protože udržují správné postavení jednotlivých obratlů.

3. masáž a prokrvení vnitřních orgánů

- pohybem svalů a fascií v dutině břišní a částečně i kontaktem uvolněných rukou s tělem v oblasti boků, břicha a ledvin dochází k přímé masáži především zažívacího ústrojí, což přináší zlepšení látkové výměny a prokrvení jednotlivých orgánů.

4. uvolnění pro mozek

-přesouváním pravé poloviny těla na levou stranu a levé na pravou, neboli pohybováním symetricky krouživým způsobem kolem své osy-páteře z jedné strany na druhou, se automaticky zapojuje pravá mozková hemisféra a zároveň dochází k uvolnění levé mozkové hemisféry (v dnešní civilizaci značně přetížené), což má za následek vyrovnání frekvencí v mozkových hemisférách a dosažení vnitřního klidu.

Tento pohyb působí také na šišinku mozkovou (stejně jako dětmi milované houpání na houpačce, točení se na kolotoči, nebo rytmické předklánění se věřících během modliteb u Zdi nářků), což přináší změněný stav vědomí. V minulém článku jsem slíbil podrobnější informace o epifýze-šišince mozkové, ale omlouvám se za rozhodnutí, ke kterému jsem dospěl, a to, že na tuto endokrinní žlázu se podíváme později.

Dalším pozitivním důsledkem tohoto pohybu je strukturace vody v našem těle. Každou vodu, kterou přijmeme do našeho těla musí náš systém molekulárně upravit, aby byla pro buňky stravitelná a na to musí vynakládat množství energie úměrné stavu přijímané vody. Nejméně energie nás stojí příjem vody našemu tělu dobře známé, a proto je nejlepší pít vodu (a konzumovat ovoce a zeleninu) z místa rodiště, nebo stálého bydliště člověka. Pokud tělu dodáme v potravinách vodu jemu neznámou, nebo budeme pít vodu již neživou (balená, vodovodní), potom právě pomocí Vřetena značně snížíme energetický výdaj, nutný na strukturování této vody, který ať chceme či ne, náš systém provede. Voda si udržuje svoji sílu a vitalitu především pokud je v pohybu. Krouživý pohyb Vřetena dokonale supluje standardní postup vitalizování vody, jak ho známe z přírody.

Během tohoto cviku se energie zdvihá od Země nahoru podél páteře (při pohybu doleva) a zároveň se stahuje energie od Slunce, neboli jak říkali kozáci Spas (pohyb vpravo). Tímto způsobem dochází k volnému proudění dvou základních sil - Země (jin, magnetický princip,ženská podstata, temnota) a Slunce (jang, elektrický princip, mužská podstata, světlo), v těle člověka. Lidské tělo se díky tomuto pohybu stává "prostředníkem" ke spojení energie Země a Vesmíru (Spasu). V ideálním stavu je proto dobré tento cvik provádět v přírodě, nejlépe na místech se silným energetickým tokem, na kopcích nebo v blízkosti vodních ploch. A samozřejmě naboso.

Otáčením těla kolem své osy se kumuluje energie nejen do fyzického těla, ale i do všech dalších, z kterých se člověk-jeho osobnost, skládá. To viditelné hmotné je z nich nejmenší (tento princip je dokonale zobrazen v tradiční ruské matrjošce) a hned to další z našich těl-energetické už dnes dokážeme i změřit pomocí odpovídajících měřících přístrojů. Kumulace energie probíhá tedy ve všech našich tělech o jejichž existenci nám rovněž zůstal dochován odkaz v bajkách našich předků,

Vřeteno se skládá ze tří základních fází (dolní, střední a horní) a ke každé se dá přistupovat třemi způsoby-mechanicky, soustředěně a vědomě. Mechanický mód cvičení je nejrozšířenější způsob cvičení v dnešních podmínkách a vyžaduje pouze přesné plnění mechanických pohybů toho kterého cviku. V soustředěném módu se už snažíme vypnout mysl a vnímat svoje tělo, jeho signály a bloky. Vědomé cvičení vyžaduje aktivní vědomé zapojení mozku do procesu uvolňování zablokovaných svalů a k tomu pomáhá vizualizace konkrétní partie v těle, kde jsme během soustředěného cvičení pocítili omezení pružnosti v nějaké fázi cviku, oproti té samé pozici na druhé straně. Nejlépe je začít s vizualizací spodní části páteře, která je v dnešní civilizaci nejnamáhanější a k tomu nám pomůže video výše. Zaměřením pozornosti na konkrétní partie a navíc vytváření obrazu těchto partií v mozku (mozek pracuje především v obrazech), se účinnost cviku výrazně zvětšuje. Zde totiž platí jeden ze základních vesmírných (zá)konů:

   Kam směřujeme naší pozornost, tam směřujeme naší energii.

Zdravý člověk může mechanickým způsobem přístupu postupně zvládnout dolní, střední i horní Vřeteno a i mechanický způsob přístupu přinese výše zmíněné účinky. Soustředěný a poté vědomý způsob přístupu účinnost Vřetene ještě násobí. Člověk, který má nějakou indispozici na páteři, nebo v horní části pohybového ústrojí, by měl cvičit jenom dolní Vřeteno a na střední přestoupit až po jeho zvládnutí ve vědomém módu, nebo po konzultaci s odborníkem. Ve vědomém módu provádění dolního Vřetena člověk pozná, kdy má již natolik zpevněný základ těla, že může pomalu pokračovat směrem nahoru. Řekne mu to jeho tělo.

Ještě dnes (i když velmi zřídka) můžeme narazit na doporučení obvodních lékařů (především těch dříve narozených) při bolestech zad, a to pořídit si kosu a věnovat se kosení. Neznamená to ovšem koupit si kosu v supermarketu a vyrazit na louku. Kosení je věda a kosa se stavěla přesně na míru toho kterého člověka. Výška násady a úhel kosiště hrály zásadní roli pro správný postoj při kosení (tady hrála roli délka rukou, výška Solaru od země atd.) a žádný kosák by svoji kosu nikdy nikomu nepůjčil (stejně jako mág svoji kouzelnou hůlku). Správný postoj a správně seřízená kosa pak umožňovali pohyb, který je Vřetenu velmi podobný a který je pro záda i psychiku člověka velmi prospěšný. Kosáci-sekáči, byli pro svoje umění vyhledávanými "řemeslníky" a jejich práce jim formovala tělo do správného a ušlechtilého držení těla, z čehož patrně i vzniklo přirovnání jako "To je sekáč", nebo "Tobě to sekne".

Dnes tedy nemusíme shánět informace o správném seřízení kosy a správné technice sečení, pokud chceme dostat páteř do kondice. Můžeme využít možností prastarého cviku Vřeteno, který pro svoje potřeby použili kosáci, z odkazu který jim zanechali kozáci.

                Nyní se podíváme na způsob provádění samotné cviku.
Základní postoj- chodidla paralelně vedle sebe na šíři ramen, kolena lehce pokrčené, ruce volně podél těla, pánev mírně předsunutá, břicho mírně zatažené, ramena rovná, hlava vzpřímená. Představte si, že máte na temeni provázek a někdo vás za něj tahá nahoru. Nohy pevně posazeny na zemi, a páteř mírně, jakoby roztažena mezi zemí a nebesy.

Postoj je velice důležitý a je potřeba při každém cvičení hlídat dodržování jednotlivých bodů základního postoje, než sami ucítíte každou odchylku od správného stavu. Zejména rovnoběžné postavení chodidel je třeba hlídat, protože většině lidí při chůzi vybočuje jedna noha (chodidlo) do strany, což se projeví neudržením vodorovné pozice chodidel během cvičení Vřetena. Vybočená noha namáhá především kolenní vazy i samotný kolenní kloub, což přináší časem problémy i na jiných místech pohybového aparátu člověka. Osvojením správných návyků při základním postoji, začne člověk měnit i špatné návyky při chůzi, a hlavně nezpůsobuje stres během cvičení Vřetena už tak extrémně namáhaným svalům při špatné chůzi. Cvik je totiž založen na točení se kolem své osy symetricky, což při nesymetrickém postoji není možné. Při správné symetrii pohybu se přetažené svaly uvolňují a zeslabené posilují.

I když tento cvik vypadá jednoduše, jeho správné provádění vyžaduje svůj čas. Jedno cvičení je vhodné provádět pět až patnáct minut, protože málo používané hluboké meziobratlové svaly potřebují zahřát na dostatečnou provozní teplotu. Postupně se člověk naučí vnímat i jemná pohybová omezení v určitých fázích cviku a především svoje tělo v prostoru a v pohybu. Vřeteno je ideální rozcvička před jakoukoli silovou zátěží těla pro zdravého člověka a zároveň dobrá průprava pro cvičení bojových dovedností. U lidí s příznakem přetížení jedné strany těla (bolesti kloubů, svalů, rozdílné postavení chodidel, pánve, lopatek či ramen na pravé a levé straně)  by se Vřeteno mělo stát hlavním cvičením a veškerá silová cvičení (včetně běhání) by se měla minimálně na nějakou dobu omezit.

Bederní část páteře je u většiny lidí dnes nejvíce namáhána a tím i nejvíce zatuhlá, proto cvičte opatrně, protože to co se po léta zanedbávalo se musí pomalu a trpělivě napravovat. Zpočátku se nejspíš bolesti v bederní části nevyhnete, ale relativně brzy ucítíte zlepšování a postupně se i některé zapovězené činnosti a pohyby stanou bezproblémovými.

Přeji všem hodně příjemných chvil, při objevování možností svého těla a při uzdravování jeho omezení. Nechť vás síla-Spas provází.

Ďjuri