Produkty

Keramika pochází z dílny Karpatského mistra hrnčíře Sergeje Dutky. Sergej používá tradiční technologii, kdy mezi jednotlivými výpaly (1200 °C a 800 °C ) podstupuje keramiku mléčným lázním, čímž dosahuje nezaměnitelný a typický design.

Keramika podle protokolu o zkoušce č. 68915/2017 provedené ZÚ Ústí nad Labem,ze dne 3.7.2017 vyhohovuje požadavkům vyhlášky MZ ČR č. 38/2001 Sb. a požadavkům Nařízení EP a Rady ES č. 1935/2004 v platném znění.