Vycentrujse.cz

Představujeme vám program Vycentrujse.cz, který je zaměřen na vyrovnání koordinace pohybu pravé a levé strany těla. Schopnost ovládat obě strany těla, je člověku dána od přírody a má zásadní vliv na rozvoj osobnosti člověka a jeho centrální nervové soustavy. Naše tělo je stvořeno na rovnovážný pohyb a mozek je uzpůsoben pro součinnost obou mozkových hemisfér. Jediným nepárovým orgánem v mozku je epifýza-šišinka mozková a její správná činnost je přímo závislá na vyvážených cyklech přírody (světlo a tma) a vyvážené činnosti pravé a levé strany těla a mozku.

Naše společnost dnes přijala fakt, že pravorukých lidí je drtivá většina za normu. Proč by ale Příroda (Bůh, Vesmír, Stvořitel) dal člověku k dispozici symetrické tělo? Od páteře napravo máme stejně velké kosti, klouby, šlachy a svaly, jako na levé straně. Naše tělo je očividně uzpůsobeno na vyvážený pohyb a zátěž.  A náš mozek je na tom stejně.

Na obrázku dole je tzv. motorický homunkulus, neboli obrazové znázornění člověka, jak by proporčně vypadal, kdyby jeho části těla byly úměrné objemu mozkové kůry zodpovědné za řízení té které části lidského těla. Z obrázku vyplývá, že největší část mozku zabírají ruce, potom jazyk,nohy,rty atd. Je zřejmé, že motorika dlaní a prstů je pro kondici obou mozkových hemisfér nesmírně důležitá. Stejně jako hybnost jazyka a rtů, tzn. řeč, smích a zpěv. Takto by ale vypadal motorický homunkulus v ideálním případě, neboli u člověka, který má obě ruce stejně šikovné. Třeba Leonarda DaVinciho nebo Jimmyho Hendrixe.

U většiny dnešní populace, která je systémově vedena k výběru jedné strany těla jako dominantní (vyhraněná lateralita), by motorický homunkulus vypadal asi takto ( v tomto případě motorický humunkulus pravorukého člověka).

Záleží samozřejmě na tom, jestli je lateralita plnně jednostranná, či tzv. zkřížená, kdy je u jednoho člověka dominantní levá ruka a zároveň pravé oko, ucho či noha. Pokud bychom znázornili motorický homunkulus člověka se zkříženou lateralitou, dostali bychom zcela nesymetrickou a nevyváženou figurku.

Pokud používáme část těla na jedné straně míň, snižujeme aktivitu neuronů v odpovídající části mozku, což logicky vede k zakrnění té které části mozku-těla, a tím ke snížení potenciálu člověka. Toto tvrzení dokládá i vzorek osobností na dalším obrázku.

Společným znakem pro tyto osobnosti je větší či menší schopnost používání obou stran těla. U některých je schopnost ovládat obě strany stejná a tomu se říká ambidextrie, neboli nevyhraněná lateralita. Druhým společným znakem je zásadní stopa v dějinách lidstva, kterou zanechali tyto osobnosti ve svých oborech.

Tímto seznam osobností ale zdaleka nekončí. Můžeme pokračovat jmény jako Isaac Newton, I. P. Pavlov, Friedrich Nietzsche, Marie Curie, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Sergej Prokofjev, Sergej Rachmaninov, Giuseppe Verdi, Paul McCartney, Ringo Starr, Tony Iommi, Phil Collins, David Bowie, Woody Allen, Fred Astaire, Charles Chaplin, Robert De Niro, Steve McQueen, Robert Redford, J. W. Goethe, Franz Kafka, Mark Twain, Hans Christian Andersen, Vincent van Gogh, Michelangelo Buonarotti, Ludvík XVI., královna Viktorie, Thomas Jefferson, Harry S. Truman, George Bush, Bill Clinton, princ Charles, Hugo Chávez, Barack Obama,Bill Gates, Henry Ford, Valentino Rossi, Ayrton Senna,  Diego Maradona, Lionel Messi, Garri Kasparov a mnoho a mnoho dalších.

Je obecně známý fakt, že mezi osobnostmi úspěšnými v uměleckých, vědeckých či sportovních oborech je procentní zastoupení levorukých mnohem vyšší, než je celkový podíl levorukých ve společnosti. Vzhledem k tomu, že levorucí mají k používání pravé ruky mnohem blíž, než pravorucí k používání levé, můžeme z toho usuzovat, že používání obou rukou je pro rozvoj osobnosti člověka a jeho talentů zcela zásadní.

Program Vycentrujse.cz obsahuje pestrou škálu tvořivých a tělocvičných aktivit, zaměřených právě na rozvíjení schopnosti ovládat obě strany těla. Tyto aktivity jsou vhodné pro děti i dospělé a posilují neuronové spoje, oslabené omezeným používáním těch kterých částí těla. Vycházíme z poznatků starých kultur, ale také z poznatků současné vědy a z odkazu učenců bádajících v tomto směru v době nedávno minulé.

                                       Informace na stránkách budeme postupně doplňovat.