Motto  programu "Vycentruj se":                                                                                                                                        Není důležité být lepší než ostatní.       Důležité je být lepším, než jsi byl včera. 

Vycentrujse.cz

Představujeme vám program Vycentrujse.cz, který je zaměřen na vyrovnání a lepší koordinaci pohybu pravé a levé strany těla. Program obsahuje pestrou škálu tvořivých a tělocvičných aktivit pro přirozený rozvoj našeho potenciálu a je určen pro celou rodinu. Z široké nabídky aktivit si vyberou jak naši nejmenší, tak ti dříve narození, protože nikdy není pozdě zlepšit svůj život.

Schopnost ovládat obě strany těla je člověku dána od přírody a má zásadní vliv na rozvoj osobnosti člověka a správné fungování jeho centrální nervové soustavy. Naše tělo je stvořeno na rovnovážný pohyb a mozek je uzpůsoben pro součinnost obou mozkových hemisfér. Jediným nepárovým orgánem v mozku je epifýza-šišinka mozková a její správná činnost je přímo závislá na vyvážených cyklech přírody (světlo a tma) a vyvážené činnosti pravé a levé strany těla a mozku.

Naše společnost dnes přijala fakt, že pravorukých lidí je drtivá většina za normu. Proč by ale Příroda (Bůh, Vesmír, Stvořitel) dal člověku k dispozici symetrické tělo? Od páteře napravo máme stejně velké kosti, klouby, šlachy a svaly, jako na levé straně. Naše tělo je očividně uzpůsobeno na vyvážený pohyb a zátěž. 

                                                             A náš mozek je na tom stejně.

Na obrázku dole je tzv. motorický homunkulus, neboli obrazové znázornění člověka, jak by proporčně vypadal, kdyby jeho části těla byly úměrné objemu mozkové kůry zodpovědné za řízení té které části lidského těla. Z obrázku vyplývá, že největší část mozku zabírají ruce, potom jazyk, chodidla ,rty atd. Je zřejmé, že motorika dlaní a prstů je pro kondici obou mozkových hemisfér nesmírně důležitá. Stejně jako hybnost jazyka a rtů, tzn. řeč, smích a zpěv. Takto by ale vypadal motorický homunkulus v ideálním případě, neboli u člověka, který má obě ruce stejně šikovné. Třeba Leonarda DaVinciho nebo Jimmyho Hendrixe.

U většiny dnešní populace, která je systémově vedena k výběru jedné strany těla jako dominantní (vyhraněná lateralita), by motorický homunkulus vypadal asi takto ( v tomto případě motorický humunkulus pravorukého člověka).

Záleží samozřejmě na tom, jestli je lateralita plnně jednostranná, či tzv. zkřížená, kdy je u jednoho člověka dominantní levá ruka a zároveň pravé oko, ucho či noha. Pokud bychom znázornili motorický homunkulus člověka se zkříženou lateralitou, dostali bychom zcela nesymetrickou a nevyváženou figurku.

Pokud používáme část těla na jedné straně míň, snižujeme aktivitu neuronů v odpovídající části mozku, což logicky vede k zakrnění té které části mozku-těla, a tím ke snížení potenciálu člověka. Toto tvrzení dokládá i vzorek osobností na dalším obrázku.

Společným znakem pro tyto osobnosti je větší či menší schopnost používání obou stran těla. U některých je schopnost ovládat obě strany stejná a tomu se říká ambidextrie, neboli nevyhraněná lateralita. Druhým společným znakem je zásadní stopa v dějinách lidstva, kterou zanechali tyto osobnosti ve svých oborech.

Tímto seznam osobností ale zdaleka nekončí. Můžeme pokračovat jmény jako Isaac Newton, I. P. Pavlov, Friedrich Nietzsche, Marie Curie, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Sergej Prokofjev, Sergej Rachmaninov, Giuseppe Verdi, Paul McCartney, Ringo Starr, Tony Iommi, Phil Collins, David Bowie, Woody Allen, Fred Astaire, Charles Chaplin, Robert De Niro, Steve McQueen, Robert Redford, J. W. Goethe, Franz Kafka, Mark Twain, Hans Christian Andersen, Vincent van Gogh, Michelangelo Buonarotti, Ludvík XVI., královna Viktorie, Thomas Jefferson, Harry S. Truman, George Bush, Bill Clinton, princ Charles, Hugo Chávez, Barack Obama,Bill Gates, Henry Ford, Valentino Rossi, Ayrton Senna,  Diego Maradona, Lionel Messi, Garri Kasparov a mnoho a mnoho dalších.

Je obecně známý fakt, že mezi osobnostmi úspěšnými v uměleckých, vědeckých či sportovních oborech je procentní zastoupení levorukých mnohem vyšší, než je celkový podíl levorukých ve společnosti. Vzhledem k tomu, že levorucí mají k používání pravé ruky mnohem blíž, než pravorucí k používání levé, můžeme z toho usuzovat, že používání obou rukou je pro rozvoj osobnosti člověka a jeho talentů zcela zásadní.

Program Vycentrujse.cz obsahuje pestrou škálu tvořivých a tělocvičných aktivit, zaměřených právě na rozvíjení schopnosti ovládat obě strany těla. Tyto aktivity jsou vhodné pro děti i dospělé a posilují neuronové spoje, oslabené omezeným používáním těch kterých částí těla. Vycházíme z poznatků starých kultur, ale také z poznatků současné vědy a z odkazu učenců bádajících v tomto směru dnes, i v době nedávno minulé.

Základem celého programu jsou ovšem aktivity, které nevyžadují žádné investice a které můžeme zakomponovat do našich každodenních činností. K tomu postačí dvě základní pravidla na kterých můžeme postavit solidní základ. První zní:

                               Zujte boty kdykoliv a kdekoliv to je možné.

Uvolněním nohou z pevných bot s tvrdou podrážkou obnovíme přirozenou pružnost svalů a šlach chodidla, což povede k obnovení plnné funkčnosti  proprioceptivních receptorů, které jsou ve svalech a šlachách uloženy. Ty odesílají do mozku důležité informace, mimo jiné také o poloze té které končetiny. Obnovením citlivosti proprioceptivních receptorů chodidla můžeme sami odhalit a ( i podvědomě) napravit některé špatné návyky při chůzi, jako třeba vybočené chodidlo. Za drtivou většinu neduhů chodidla jsou zodpovědné pevné boty, do kterých "zavíráme" nohy od útlého dětství jako do sádry. Svaly a šlachy chodidla  taky stejně jako v sádrovém obvazu ochabují. Od chodidel a nohou, jako základu držení lidského těla, pak závisí správné postavení pánve, páteře a celého těla. A to má významný vliv na centrální nervovou soustavu a její správnou funkčnost.

                                                                   Druhé pravidlo zní:

                        Střídejte obě ruce při každodenních činnostech.

Jakékoli jednostranné zatěžování těla přináší v dlouhodobém horizontu negativní dopady na náš psycho-somatický stav. Zapojením druhé, méně používané ruky, do každodenních činností tak kompenzujeme negativní dopady jednostranného používání těla například v práci, či při z tohoto hlediska nevhodném druhu sportu. Druhou rukou můžeme odemykat, česat se, čistit si zuby, malovat, otevírat dveře, šroubovat, nést tašku, zalít čaj či psát na telefonu zprávu. Tím, že zapojíme naší slabší ruku do našeho života, dojdeme postupně ke zjištění, že je mnohem šikovnější, než jsme si mysleli.

Už jenom tyto dvě pravidla významně ovlivní náš vnitřní energo-informační systém, což přinese své výsledky. Pokud přidáme ještě velmi starý a velmi účinný cvik, kterým Vřeteno je, můžeme výsledky těchto aktivit pocítit velmi brzy. Podrobnější informace o cviku a účincích jsou uvedeny na blogu v článku Vřeteno.


Cílem programu Vycentrujse.cz je pak vyvážený rozvoj pravé a levé strany našeho těla a mozku, které jsou v našem duálním světě odrazem dvou základních sil - jin a jang, tma a světlo, žena a muž. Spojením těchto dvou energií dochází ke vzniku nové mohutné energie, která není součtem, ale násobkem obou a její mohutnost a síla závisí na kvalitě a síle spojení obou protilehlých sil.

                 Spojením dvou po-HLAVNÍCH sil, dostáváme sílu HLAVNÍ.

Program Vycentrujse.cz je určený pro celou rodinu, kdy od tvořivých aktivit pro obě ruce jako Kumihimo technika, přes motorické hry (kde každá rozvíjí jinou oblast a jiné schopnosti), zapojujeme celé tělo do vyváženého pohybu v prostoru. Nejdokonalejší pomůckou pro rozvoj obou stran těla pohybem je hůl, která zlepšuje cit pro orientaci těla v prostoru a trénuje jemnou i hrubou motoriku vyváženým a přirozeným způsobem. Ovládnutí malé, střední a velké hole dává navíc člověku schopnost využití běžně dostupných předmětů ve svém okolí k sebeobraně své i svých bližních v případě nutnosti. Schopnost ovládat hůl, byla v časech minulých povinností každého chlapce a muže.

Pro intenzivnější rozvoj schopností našeho těla budou od září v sekci Cičení s holemi zveřejňovány videa se základními principy ovládání dlouhé, střední či malé hole.