Metoda rozvoje absolutního hudebního sluchu, myšlení a paměti

V.V. Kirjušin

Vladimír Viktorovič Kirjušin (1940-2001), byl ruský akademik a prezident Ruské asociace emociálně-obrazového rozvoje osobnosti. Je autorem unikátní metody rozvoje osobnosti dítěte, propojením pravé a levé mozkové hemisféry pomocí hudby. Jak sám říká, jeho metoda umožňuje osvojení hudebního jazyka, díky kterému je možné proniknout do vícerozměrného intelektu člověka.

V.V. Kirjušin opakovaně upozorňoval na úpadek vzdělávacího systému a především na jeho omezování se na holé vědomosti, čímž je rozvíjena pouze část vícerozměrného intelektu dítěte a postupně se vytrácí vedení k obrazotvornosti, tvořivosti, rytmickému cítění a paměti předků. Podle něj by hudba měla být základem výchovy dítěte.

Podle V.V. Kirjušina existuje univerzální (vesmírná) hudba, hudba sfér, planetární frekvence, která se po staletí opakuje v dílech hudebních  mistrů po celém světě. Je pravda, že ti nejlepší skladatelé s pokorou říkají, že tu hudbu nevýmýšlejí. Oni pouze zaznamenávají to co slyší. Jak říkali staří Řekové-políbila je Múza.

Kirjušin sesbíral notové zápisy Mistrů z celého světa od nejstarších záznamů po současnost a analytickou metodou vygeneroval z tisíců hudebních děl postupy-formule, které se v hudbě po staletí opakují. Tyto formule, kterých je 128, podle Kirjušina rezonují s podstatou člověka.

Podle Kirjušina, dnešní populární hudba obsahuje maximálně 15 těchto základních formulí, což má výrazný  dopad na vnímání člověka. Za každým emočním prožitkem, který hudba navozuje, je biochemická reakce v těle a čím více emočních odstínů je v hudbě obsaženo, tím bohatší směs hormonů je naším biochemickým systémem produkována.

Unikátnost Kirjušinovy metody spočívá v propojení hemisfér během zpívání těchto formulí, protože jsou zapojeny obě strany mozku, neboli oba druhy našeho intelektu. Pravá hemisféra zodpovědná za hudební cit a představivost (zpěv a představování si pozice jednotlivých not na notové osnově), a levá hemisféra zodpovědná za řeč (vyslovování solmizačních slabik) se díky těmto cvičením propojují a opakováním těchto cvičení se mezi neurony obou hemisfér vytváří pomyslný mostík, díky kterému mozek začne pracovat efektivněji a dochází i k výraznému zlepšení paměti.

Jeho metoda si získávala v bývalém Sovětské Svazu popularitu a jiný akademik Kolmogorov o ní prohlásil: 

Byl nalezen mechanismus spuštění celého intelektu člověka.

Ve vládnoucích kruzích ale podporu pro svoji metodiku nenašel. Naopak, byl zesměšňován a jeho metoda odmítnuta pro nekompatibiltu se vzdělávacím systémem Sovětského Svazu. Po rozpadu SSSR se situace nezlepšila. V.V. Kirjušin mohl sice vydávat svoje učební materiály, ale zavedení jeho metody do učebních osnov ve vzdělávacím systému se opět nedočkal, přestože byla jeho metodika populární po celé zemi. Začal dokonce uvažovat o založení politické strany na ochranu dětí. Byl opět zesměšňován a poté i nařčen z pedofilie. Nakonec byl za záhadných okolností zavražděn ve svém bytě. Jeho dílo i množství záznamů z jeho rozhovorů pro televize i tisk potichu zmizelo z éteru. Naštěstí zůstala v Rusku skupina nadšenců, která sbírá uchovaná torsa Kirjušinova díla po celé zemi a znovu tak oživuje odkaz tohoto velkého hudebního učitele.

 Pro vývoj dítěte je důležitý zpěv. Potom čtení, pantomima a především tvoření, protože tvořením získává člověk největší energetickou podporu.      

                                                                                V.V. Kirjušin

Na základě 128. vygenerovaných hudebních formulí, sestavil Kirjušin komplex intonačně-sluchových cvičení pro rozvoj absolutního hudebního sluchu, myšlení a paměti. Těchto cvičení je 158 a tyto budeme postupně na našich stránkách publikovat.

       Jak pracovat s intonačně-sluchovým cvičením

Každé intonačně-sluchové cvičení se skládá ze dvou částí. V první části je hudební doprovodod + zpěv, ve druhé pouze hudební doprovod. Každé cvičení také obsahuje notový zápis a pojmenování jednotlivých not pomocí solmizačních slabik, které jsou předzpívány v první části cvičení. Nejdříve je třeba naučit se melodickou linku zpěvu v první části cvičení  a "text" v podobě solmizačních slabik. poté zpíváme sami s doprovodnou hudbou ve druhé části cvičení. Není problém, pokud zpočátku nebudeme intonovat přesně (falešné tóny). Důležité je přesně a zřetelně odzpívat solmizační slabiky a postupně zapojit i vizualizaci umístění zpívaných not na notové osnově. Na každé cvičení si nechte pár dní a nepostupujte k dalším lekcím, dokud ho dobře nezvládnete. Každý máme svoje tempo učení a svůj denní rytmus, proto si dopřejte čas na zvládnutí jednotlivých lekcí. Je to běh na dlouhou trať.